Mikroskop Nikon Fotoaparát Nikon Ochranný štít Dewarové nádoby   Kamera Nikon  
         Laboratórna technika
  Mikroskopický preparát Dewarové nádoby a príslušenstvo
  Mikroskopický preparát Magnetické systémy, medicínska technika
  Mikroskopický preparát Dodávky kvapalného dusíka, hélia, technických plynov
  Mikroskopický preparát Technické a kryogénne konzultácie
    Mikroskop Nikon      Počítačové vybavenie Okno softvéru SoftMol
  Počítač Monitor Digitalizačná karta


CRYOSOFT spol. s r.o.
Boženy Němcovej 14, Košice
TEL./FAX: ++421 55 7295948
e-mail: cryosoft@mail.t-com.sk