CRYOSOFT spol. s r.o.
Boženy Němcovej 14
040 01 Košice
Konateľ spoločnosti:
Dipl. Ing. Štefan Molokáč, PhD.
e-mail: stefan.molokac@mail.t-com.sk
Oddelenie odbytu:
Agnesa Velesová
tel./fax: ++421 55 7295948
e-mail: cryosoft@mail.t-com.sk
Korešpondenčná adresa:
CRYOSOFT s.r.o.
P.O.BOX G-14
040 01 Košice